Milenijski, najsporiji tkalački stan na svijetu Millenium weaving loom (world's slowest)


Prošli sam vikend bila na izletu u posjeti međunarodnom tekstilnom i tkalačkom sajmu koji se već jedno desetljeće održava u Haslachu na sjeveru Austrije, na tromeđi Austrije, Češke i Njemačke. Prije nego što organiziram sve slike i doživljaje, htjela bih vam pokazati nešto interesantno, što sam pronašla čistom igrom slučaja. Tkalačka se tradicija u Gornjoj Austriji, za razliku od dosta drugih regija po Europi, održava i danas. Počeci uzgoja i prerade lana i konoplje sežu u daleko 17. stoljeće, dok je 1827. godine u selima oko Helfenberga bilo aktivno 187 prerađivača i tkalaca te oko 500 prelaca (ako je to prava riječ za nekoga tko se bavi predenjem).
Kao uspomenu na tkalačku prošlost, u malom mjestu Helfenberg, na trgu pokraj crkve je 1.1.2000. u 00:01 sati postavljen Milenijski tkalački stan, za koji se kaže da je najsporiji tkalački stan na svijetu. Tkalački je stan postavljen u stakleno kućište, i automatski podešen da u narednih 100 godina svaki sat otka jedan jedini red tkanja. Godišnje će se tako otkati 14 metara materijala, koji će se na kraju projekta 2100. godine tadašnjim generacijama poslužiti kao sjećanje na važnu gospodarsku granu kraja u razdoblju od više od četiri desetljeća.

This past weekend, I have visited the International textile and weaving fair which is being held since over a decade in Haslach an der Muhl in Upper Austria, very close to the border of Czech Republic and Germany. Before I organize all the photos and experiences from the trip, I would like to show you something interesting, which probably not too many people have heard of.
The weaving tradition in Upper Austria, unlike in many other European regions is being kept alive today. The beginnings of linen and hemp growing and processing are dating back to the 17th century, and in year 1827 there was 187 people actively processing and weaving in the villages around Helfenberg, while additional 500 women and man have been working as spinners.
As a memorial to the region’s weaving history, the
Millenium Weaving Loom has been put into operation on the small square near the church in Helfenberg. It is also referred to as the world’s slowest weaving loom. The loom is automatic and has started its century long job on January 1, 2000 at 00:01h. It is programmed to weave 1 row every hour in the coming 100 years. With that speed, it should produce 14 meters of material, which will at the end of the project, in the year 2100. show the new generations as a reminder on the important industry that has kept the region alive and ticking for over four centuries.

Comments

Sharon said…
I am encouraged. I am not the world's slowest weaver after all!!!

Popular posts